เทศบาลตำบลเหมืองจี้
 เลขที่ 399 หมู่ที่ 12 บ้านเชตวัน ตำบลเหมืองจี้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน รหัสไปรษณีย์ 51000
เบอร์โทรศัพท์ : 0-5300-3442 ,เบอร์แฟกซ์ : 053-003-043